Υπηρεσίες

Όλες οι υπηρεσίες μας

Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ λίγα για τους Παθολογοανατόμους και τις Παθολογοανατομικές ή Ιστολογικές εξετάσεις, παρόλο που αυτές είναι από τις πιο κρίσιμες εξετάσεις που γίνονται στον ασθενή. Η ιστολογική εξέταση ή η βιοψία, όπως είναι περισσότερο γνωστή, αποτελεί την ακριβέστερη διαγνωστική μέθοδο στην Ιατρική και παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη σωστή αντιμετώπιση του ασθενή.


 

Τι είναι και πώς γίνεται η βιοψία;

Η βιοψία είναι μια σημαντική εξέταση για τη διάγνωση πολλών ασθενειών, μεταξύ άλλων και του καρκίνου.

Λαμβάνεται ένα δείγμα ιστού από το εκάστοτε μέρος του σώματος από τον κλινικό ιατρό το οποίο προσκομίζεται στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο και μετά από κατάλληλη επεξεργασία πολλών βημάτων εξετάζεται από τον Παθολογοανατόμο στο μικροσκόπιο.

Βιοψία από τον γαστρεντερικό σωλήνα (κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση)

Όταν ο ασθενής υποβληθεί σε γαστροσκόπηση ή σε κολονοσκόπηση από τον κλινικό ιατρό (γαστρεντερολόγο) είτε προληπτικά είτε λόγω συμπτωμάτων, κι εφόσον υπάρχουν ευρήματα, λαμβάνεται τμήμα ιστού κι αποστέλλεται στο Παθολογανατομικό εργαστήριο για εξέταση.

Βιοψία τραχήλου μήτρας

Σε περίπτωση παθολογικού τεστ Παπανικολάου και κολποσκόπησης ο κλινικός ιατρός (Γυναικολόγος) εφόσον το κρίνει απαραίτητο, προχωράει σε λήψη ιστοτεμαχιδίων τραχήλου για ιστολογική επιβεβαίωση της αλλοίωσης.

Βιοψία δερματικών αλλοιώσεων

Σε περίπτωση δερματικών βλαβών ο κλινικός ιατρός (Δερματολόγος, Πλαστικός Χειρουργός) αφαιρεί τμήμα ή ολόκληρη τη βλάβη και το δείγμα αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση στο Παθολογανατομικό εργαστήριο.

Βιοψία προστάτη αδένα

Σε περίπτωση εργαστηριακών (αυξημένο PSA) και απεικονιστικών (υπερηχογράφημα) ευρημάτων ο κλινικός ιατρός (Ουρολόγος) προχωράει σε λήψη ιστοτεμαχιών από τον προστάτη αδένα τα οποία αποστέλλονται για ιστολογική εκτίμηση προκειμένου να αποκλεισθεί ή να επιβεβαιωθεί η παρουσία καρκίνου.

Βιοψία ουροδόχου κύστης

Γίνεται σε περίπτωση παθολογικών απεικονιστικών ευρημάτων, οπότε ο κλινικός ιατρός (Ουρολόγος) λαμβάνει ιστοτεμάχια από την ουροδόχου κύστη κι αποστέλλονται συο εργαστήριο για ιστολογική ετίμηση.

Βιοψία υλικού απόξεσης μήτρας

Γίνεται όταν υπάρχουν υπερηχογραφικά ευρήματα από τη μήτρα, οπότε ο κλινικός ιατρός (Γυναικολόγος) αφαιρεί ιστοτεμάχια από την κοιλότητα της μήτρας κι αποστέλλονται για ιστολογική εκτίμηση.

Βιοψία μαστού

Όταν υπάρχουν παθολογικά κλινικά κι απεικονιστικά ευρήματα από το μαστό, ο κλινικός ιατρός (Χειρουργός μαστού) προχωράει σε λήψη ιστοτεμαχιδίων με ειδική βελόνα, τα οποία κι αποστέλλονται στο εργαστήριο για ιστολογική εκτίμηση.

Ιστολογικές εξετάσεις παρασκευασμάτων μετά από χειρουργείο

Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω βιοψίες αναδείξει κακοήθεια, ο/η ασθενής υποβάλλεται σε χειρουγείο αφαίρεσης του πάσχοντος οργάνου. Το όργανο που αφαιρείται αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση οποία θα αναδείξει τον τύπο και το στάδιο της κακοήθειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις διενεργούνται επιπλέον εξετάσεις (ανοσοϊστοχημικές χρώσεις) οι οποίες θα προσδιορίσουν είτε τον τύπο της βλάβης είτε τα άτομα εκείνα που θα επωφεληθούν από ακολουθούμενες θεραπείες.

Διονύσιος Βέρρας

Η Κυτταρολογία είναι μια ιατρική ειδικότητα που δεν θεραπεύει αλλά αναγνωρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τις προκαρκινοματώδεις καταστάσεις καθώς και τον καρκίνο.